Vaikutusten arvioinnit

Olen tehnyt lukuisten hankkeiden vaikutusten arviointeja ja YVA-tarveselvityksiä (osin osana laajempaa työryhmää). Seuraavassa muutamia otteita referensseistäni:

  • Vasaman tuulivoimahankkeen YVA:n liikenteellisten vaikutusten arviointi (2023)
  • Vt 8 Tiiliruukin eritasoliittymä (tiesuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
  • Uusi yhteys välille vt 2 - vt 8 (yleissuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
  • Valtatien 9 Auran eritasoliittymän ja kantatien 41 käännön YVA-tarveselvitys (2022)
  • Himoksen vakituisen asumisen selvitys (2021)
  • Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja maankäytön vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi (2016-2018)
  • Halistenväylän ympäristövaikutusten arviointi (2009)
  • Kaarinan läntisen ohikulkutien seudullisten vaikutusten arviointi (2004)