Vaikutusten arvioinnit

Olen tehnyt lukuisten hankkeiden vaikutusten arviointeja ja YVA-tarveselvityksiä (osin osana laajempaa työryhmää). Seuraavassa muutamia otteita referensseistäni:

 • Kemiönsaaren Pähkinämäen asemakaavamuutoksen liikenteellisten vaikutusten arviointi (2023)
 • Vasaman tuulivoimahankkeen liikenteellisten vaikutusten arviointi (YVA 2023)
 • Malakakankaan tuulivoimahankkeen liikenteellisten vaikutusten arviointi (YVA 2023)
 • Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen liikenteellisten vaikutusten arviointi (YVA 2023)
 • Vt 8 Tiiliruukin eritasoliittymä (tiesuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
 • Uusi yhteys välille vt 2 - vt 8 (yleissuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
 • Valtatien 9 Auran eritasoliittymän ja kantatien 41 käännön YVA-tarveselvitys (2022)
 • Himoksen vakituisen asumisen selvitys (2021)
 • Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja maankäytön vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi (2016-2018)
 • Halistenväylän ympäristövaikutusten arviointi (2009)
 • Kaarinan läntisen ohikulkutien seudullisten vaikutusten arviointi (2004)