Alueidenkäytön suunnittelu

Tarjoan osaamistani yleis- ja asemakaavoitukseen tarjoamalla liikennesuunnittelu- ja vaikutusten arviointiosaamistani. Referensseinä mm.

  • Kristiinankaupungin pohjoisosien osayleiskaava (2022-)
  • Porin Kallon asemakaavamuutos (2022-)
  • Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja kaupan vaihemaakuntakaava, vastuuviranomainen liikennejärjestelmän osalta (2016-2018)
  • Mynämäen keskustan osayleiskaava (2009-2010)
  • Muuramen osayleiskaava (2011-2012).