Vaikutusten arvioinnit

Olen tehnyt lukuisten hankkeiden vaikutusten arviointeja  ja YVA-tarveselvityksiä (osin osana laajempaa työryhmää). Seuraavassa muutamia otteita referensseistäni:

 • Vasaman tuulivoimahankkeen YVA:n liikenteellisten vaikutusten arviointi (2023)
 • Malakakankaan tuulivoimahankkeen YVA:n liikenteellisten vaikutusten arviointi (2023)
 • Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen YVA:n liikenteellisten vaikutusten arviointi (2023)
 • Vt 8 Tiiliruukin eritasoliittymä (tiesuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
 • Uusi yhteys välille vt 2 - vt 8 (yleissuunnitelma) YVA-tarveselvitys (2023)
 • Valtatien 9 Auran eritasoliittymän ja kantatien 41 käännön YVA-tarveselvitys (2022)
 • Himoksen vakituisen asumisen selvitys (2021)
 • Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja maankäytön vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi (2016-2018)
 • Halistenväylän ympäristövaikutusten arviointi (2009)
 • Kaarinan läntisen ohikulkutien seudullisten vaikutusten arviointi (2004)


Liikenteelliset selvitykset

Laadin liikenteellisiä selvityksiä esim. keskustojen kehittämisen ja asema- sekä yleiskaavoituksen pohjalle. Olen ollut mukana laatimassa useiden liikenne- ja tiesuunnitelmien sekä kaupallisten hankkeiden liikenteellisiä selvityksiä, työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä. Viimeisimpinä referensseinä:

 • Valtatien 12 esiselvitys, lähtökohdat ja kehittämistarpeet (2023)
 • Hämeenkyrön Hanhijärven yritysalueen asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (2022)
 • Maskun Pirttimäki II asemakaavan liikenneselvitys (2023)


Aluekehittämishankkeet

Laadin alueiden kehittämiseksi selvityksiä ja suunnitelmia, joissa tärkeässä osassa on vuorovaikutus eri tahojen kesken. Olen ollut mukana useissa aluekehittämishankkeissa työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä. Seuraavassa muutamia referenssejä:

 • Euran keskustan kehittämisen lähtökohdat ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (2022-2023)
 • Euran keskustan kehittämisen ohjausryhmätyöskentely, asiantuntijajäsen (2023-2024)
 • Selvitys Salon kaupallisten palveluiden vetovoimasta ja markkinoinnista (2012)
 • Mikkelin seudun luontomatkailun toteutettavuusselvitys (2011)
 • Hanko-Forssa kehityskäytävät (2011)
 • Loimaan keskustan osayleiskaava (2007-2012)
 • Turku-Loimaa -kehityskäytäväsuunnitelma, strateginen suunnittelu (2007)
 • E18 -kehityskäytävähankkeita (2005-2007)


Alueidenkäytön suunnittelu

Tarjoan osaamistani yleis- ja asemakaavoitukseen tarjoamalla liikennesuunnittelu- ja vaikutusten arviointiosaamistani. Referensseinä mm.

 • Kristiinankaupungin pohjoisosien osayleiskaava (2022-)
 • Porin Kallon asemakaavamuutos (2022-)
 • Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja kaupan vaihemaakuntakaava, vastuuviranomainen liikennejärjestelmän osalta (2016-2018)
 • Mynämäen keskustan osayleiskaava (2009-2010)
 • Muuramen osayleiskaava (2011-2012).


Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Tarjoan liikennejärjestelmäsuunnittelua kokonaisuutena huomioiden kaikki eri liikennemuodot, maankäyttö, palvelut, jne. Referensseinä

 • Varsinais-Suomen liitossa (2016-2019) vastuullani ollut Turun seudun ja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyö sekä maakuntakaavoituksen liikennejärjestelmän suunnittelu
 • FCG:llä  (2005-2016) liikennejärjestelmäsuunnittelua etenkin aluekehittämishankkeissa sekä yleiskaavoissa
 • Tällä hetkellä työn alla on mm. Kristiinankaupungin pohjoispuolisten alueiden osayleiskaavan liikennesuunnittelu.


Projektien johto, hallinto ja raportointi

Tarjoan apua suurempien projektien johtoon, hallintoon sekä raportointiin. Tälle hetkellä tarjoan projektipäällikön palveluja FCG:lle ja palveluja tiesuunnitelmien valmistelutehtävissä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle:

 • Taikkonevan tuulivoimahankkeen projektipäällikön tehtävät (2023)
 • Vt 8 Laitilan keskustan tiesuunnitelman valmistelutehtävät (2020, 2022)
 • Mt 180 Kirjalansalmen uuden sillan tiesuunnitelman valmistelutehtävät (2021-2022)
 • Mt 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelman valmistelutehtävät (2021-2022)
 • Vt 9 Lieto as. - Aura tiesuunnitelman valmistelutehtävät (2021)
 • Mt 180 Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelman valmistelutehtävät (2022)

Tarjousprosessit

Autan tarjouspyyntöjen ja tarjousten valmistelussa. Tällä hetkellä tarjoan apua tarjousprosesseissa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Euran kunnalle laatimalla tehtävänmäärittelyjä. Laadin tarjouspyyntöjä ja niihin liittyviä työohjelmia Varsinais-Suomen liitossa 2016-2019. Konsulttina olen laatinut useita tarjouksia ja työohjelmia (2006-2016, 2020-).