Vaikutusten arvioinnit

Olen tehnyt lukuisten hankkeiden vaikutusten arviointeja  ja YVA-tarveselvityksiä (osin osana laajempaa työryhmää): mm. Uusi yhteys välille vt 2 - vt 8, YVA-tarveselvitys (2023), Valtatien 9 Auran eritasoliittymän ja kantatien 41 käännön YVA-tarveselvitys (2022), Vt 2 - vt 8 uuden yhteyden YVA-tarveselvitys (2023), Himoksen vakituisen asumisen selvitys (2021), Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja maankäytön vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi (2016-2018), Halistenväylän ympäristövaikutusten arviointi (2009), Kaarinan läntisen ohikulkutien seudullisten vaikutusten arviointi (2004)


Liikenteelliset selvitykset

Laadin liikenteellisiä selvityksiä esim. keskustojen kehittämisen ja asema- sekä yleiskaavoituksen pohjalle. Olen ollut mukana laatimassa useiden liikenne- ja tiesuunnitelmien sekä kaupallisten hankkeiden liikenteellisiä selvityksiä, työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä. Viimeisimpinä käynnissä oleva Valtatien 12 esiselvitys (2023), Hämeenkyrön Hanhijärven yritysalueen asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (2022) ja käynnissä oleva Porin Kallon asemakaavamuutoksen liikennesuunnittelu (2022).


Aluekehittämishankkeet

Laadin alueiden kehittämiseksi selvityksiä ja suunnitelmia, joissa tärkeässä osassa on vuorovaikutus eri tahojen kesken. Olen ollut mukana useissa aluekehittämishankkeissa työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä: mm. Euran keskustan kehittämisen lähtökohdat ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (2023), Selvitys Salon kaupallisten palveluiden vetovoimasta ja markkinoinnista (2012), Mikkelin seudun luontomatkailun toteutettavuusselvitys (2011), Loimaan keskustan osayleiskaava (2007-2012), Turku-Loimaa -kehityskäytäväsuunnitelma, strateginen suunnittelu (2007), E18 -kehityskäytävähankkeita (2005-2007).


Alueidenkäytön suunnittelu

Tarjoan osaamistani yleis- ja asemakaavoitukseen tarjoamalla liikennesuunnittelu- ja vaikutusten arviointi-osaamistani. Referensseinä mm. Kristiinankaupungin pohjoisosien osayleiskaava (2022-), Porin Kallon asemakaavamuutos (2022-), Varsinais-Suomen taajamien palvelujen, liikenteen ja kaupan vaihemaakuntakaava, vastuuviranomainen liikennejärjestelmän osalta (2016-2018), Mynämäen keskustan osayleiskaava (2009-2010), Muuramen osayleiskaava (2011-2012).


Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Tarjoan liikennejärjestelmäsuunnittelua kokonaisuutena huomioiden kaikki eri liikennemuodot, maankäyttö, palvelut, jne. Referensseinä Varsinais-Suomen liitossa (2016-2019) vastuullani ollut Turun seudun ja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyö sekä maakuntakaavoituksen liikennejärjestelmän suunnittelu. FCG:llä liikennejärjestelmäsuunnittelua etenkin aluekehittämishankkeissa sekä yleiskaavoissa. Tällä hetkellä työn alla on Kristiinankaupungin pohjoispuolisten alueiden osayleiskaavan liikennesuunnittelu.


Projektien hallinto ja raportointi

Tarjoan apua suurempien projektien hallintoon sekä raportointiin. Tälle hetkellä tarjoan palveluja tiesuunnitelmien valmistelutehtävissä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle: Vt 8 Laitilan keskustan tiesuunnitelma (2020, 2022), Mt 180 Kirjalansalmen uuden sillan tiesuunnitelma (2021-2022), Mt 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma (2021-2022), Vt 9 Lieto as. - Aura tiesuunnitelma (2021), Mt 180 Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma (2022).

Tarjousprosessit

Autan tarjouspyyntöjen ja tarjousten valmistelussa. Laadin tarjouspyyntöjä ja niihin liittyviä työohjelmia Varsinais-Suomen liitossa 2016-2019. Konsulttina olen laatinut useita tarjouksia ja työohjelmia (2006-2016, 2020-).