Vaikutusten arviointihankkeet

Olen tehnyt lukuisten hankkeiden vaikutusten arviointeja ja YVA-tarveselvityksiä osin osana laajempaa työryhmää. 

Liikenteelliset selvitykset

Laadin liikenneselvityksiä esim. keskustojen kehittämisen ja asema- sekä yleiskaavoituksen pohjalle.

Aluekehittämishankkeet

Laadin alueiden kehittämiseksi selvityksiä ja suunnitelmia, joissa tärkeässä osassa on vuorovaikutus eri tahojen kesken.  

Alueidenkäytön suunnittelu

Tarjoan osaamistani yleis- ja asemakaavoitukseen tarjoamalla mm. liikennesuunnittelu- ja vaikutusten arviointiosaamistani. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Tarjoan liikennejärjestelmäsuunnittelua kokonaisuutena huomioiden kaikki eri liikennemuodot, maankäyttö, palvelut, jne.

Projektien johto ja hallinto

Tarjoan apua suurempien projektien johtoon, hallintoon sekä raportointiin. Tälle hetkellä tarjoan projektipäällikön palveluja FCG:lle ja palveluja tiesuunnitelmien valmistelutehtävissä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.