Aluekehittämishankkeet

Laadin alueiden kehittämiseksi selvityksiä ja suunnitelmia, joissa tärkeässä osassa on vuorovaikutus eri tahojen kesken. Olen ollut mukana useissa aluekehittämishankkeissa työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä. Seuraavassa muutamia referenssejä:

  • Euran keskustan kehittämisen lähtökohdat ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (2022-2023)
  • Euran keskustan kehittämisen ohjausryhmätyöskentely, asiantuntijajäsen (2023-2024)
  • Selvitys Salon kaupallisten palveluiden vetovoimasta ja markkinoinnista (2012)
  • Mikkelin seudun luontomatkailun toteutettavuusselvitys (2011)
  • Hanko-Forssa kehityskäytävät (2011)
  • Loimaan keskustan osayleiskaava (2007-2012)
  • Turku-Loimaa -kehityskäytäväsuunnitelma, strateginen suunnittelu (2007)
  • E18 -kehityskäytävähankkeita (2005-2007)