Liikenneselvitykset

Laadin liikenneselvityksiä esim. keskustojen kehittämisen ja asema- sekä yleiskaavoituksen pohjalle. Olen ollut mukana laatimassa useiden liikenne- ja tiesuunnitelmien sekä kaupallisten hankkeiden liikenteellisiä selvityksiä, työryhmän jäsenenä tai projektipäällikkönä. Viimeisimpinä referensseinä:

  • Valtatien 10 esiselvitys, lähtökohdat ja kehittämistarpeet (2024)
  • Valtatien 12 esiselvitys, lähtökohdat ja kehittämistarpeet (2023)
  • Kemiönsaaren Pähkinämäen asemakaavamuutoksen liikenneselvitys (2023)
  • Hämeenkyrön Hanhijärven yritysalueen asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (2022)
  • Maskun Pirttimäki II asemakaavan liikenneselvitys (2023)